Zastosowanie pompy perystaltycznej w oczyszczaniu ścieków

W ostatnich latach, wraz z ciągłym postępem industrializacji i urbanizacji, ekonomia społeczna rozwijała się szybko, ale późniejszy problem zanieczyszczenia stał się ważną kwestią, którą należy pilnie rozwiązać.Oczyszczanie ścieków stopniowo stało się niezbędne dla rozwoju gospodarczego i ochrony zasobów wodnych.składnik.Dlatego prężnie rozwijająca się technologia oczyszczania ścieków i stopień uprzemysłowienia jest ważnym sposobem zapobiegania zanieczyszczeniom wód i łagodzenia niedoborów wody.Oczyszczanie ścieków to proces oczyszczania ścieków w celu spełnienia wymagań jakości wody do odprowadzania do określonej części wód lub ponownego wykorzystania.Nowoczesna technologia oczyszczania ścieków dzieli się na oczyszczanie pierwotne, wtórne i trzeciorzędowe w zależności od stopnia oczyszczenia.Oczyszczanie wstępne polega głównie na usuwaniu zawieszonych w ściekach ciał stałych.Powszechnie stosowane są metody fizyczne.Oczyszczanie wtórne usuwa głównie koloidalną i rozpuszczoną materię organiczną w ściekach.Ogólnie rzecz biorąc, ścieki, które trafiają do wtórnego oczyszczania, mogą spełniać normę odprowadzania, a powszechnie stosuje się metodę osadu czynnego i metodę oczyszczania biofilmu.Trzeciorzędowe oczyszczanie ma na celu dalsze usuwanie niektórych specjalnych zanieczyszczeń, takich jak fosfor, azot i zanieczyszczenia organiczne, które są trudne do biodegradacji, zanieczyszczenia nieorganiczne i patogeny.
Trafny i rzetelny wybór

news2

Pompy perystaltyczne znajdują szerokie zastosowanie w procesach oczyszczania ścieków ze względu na swoje właściwości.Bezpieczne, dokładne i wydajne dawkowanie i dostarczanie chemikaliów to cele każdej operacji oczyszczania ścieków, która wymaga pomp zaprojektowanych do obsługi najbardziej wymagających zastosowań.
Pompa perystaltyczna ma silne właściwości samozasysające i może służyć do podnoszenia poziomu wody w oczyszczanych ściekach.Pompa perystaltyczna ma niską siłę ścinającą i nie zniszczy skuteczności flokulanta podczas transportu flokulantów wrażliwych na ścinanie.Gdy pompa perystaltyczna tłoczy płyn, płyn płynie tylko w wężu.Podczas przetłaczania ścieków zawierających błoto i piasek pompowana ciecz nie będzie miała kontaktu z pompą, zetknie się tylko rura pompy, więc nie wystąpi zjawisko zakleszczenia, co oznacza, że ​​pompa może być używana nieprzerwanie przez długi czas, a ta sama pompa może być używany do różnych transmisji płynów, po prostu wymieniając rurkę pompy.
Pompa perystaltyczna charakteryzuje się wysoką dokładnością przesyłania płynu, co może zapewnić dokładność objętości cieczy dodawanego odczynnika, dzięki czemu jakość wody jest skutecznie uzdatniana bez dodawania zbyt wielu szkodliwych składników chemicznych.Ponadto pompy perystaltyczne są również wykorzystywane do przesyłania badanych próbek i odczynników analitycznych do różnych przyrządów do wykrywania i analizy jakości wody.

news1
Ponieważ oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych staje się coraz bardziej wyspecjalizowane i skomplikowane, precyzyjne dozowanie, dostawy chemikaliów i operacje przenoszenia produktów mają kluczowe znaczenie.
Aplikacja klienta
Firma zajmująca się uzdatnianiem wody zastosowała pompę perystaltyczną cieczy Beijing Huiyu YT600J+YZ35 w procesie testowym oczyszczania ścieków z biofilmem, aby przenieść ścieki zawierające błoto i piasek do reaktora z biofilmem, aby zweryfikować skuteczność procesu oczyszczania ścieków z biofilmem.wykonalność.W celu pomyślnego zakończenia testu klient przedstawił następujące wymagania dla pompy perystaltycznej:
1. Pompa perystaltyczna może być używana do pompowania ścieków o zawartości błota 150 mg/L bez wpływu na żywotność pompy.
2. Szeroki zakres przepływu ścieków: minimum 80 l/h, maksymalnie 500 l/h, przepływ można regulować zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami procesu.
3. Pompa perystaltyczna może pracować na zewnątrz, 24 godziny na dobę, praca ciągła przez 6 miesięcy.


Czas publikacji: 04.02.2021